Ženy s hudbou

Je cvičení pro ženy, které si chtějí udržet dobrou kondici a získat optimistickou náladu.

Roční poplatek je 1 200 Kč nebo 850 Kč (ženy ve věku do 18 a nad 65 let). Tento poplatek umožňuje využít veškeré cvičení v sokole.

Každé pondělí (mimo prázdnin) od 19 do 20 hodin.

Je to vyvážená hodina, ve které se spojuje cvičení s hudbou s důrazem na estetičnost a vnitřní prožitek, a cvičení na běžném tělocvičném nářadí nebo s různým náčiním.
V určitých obdobích se soustřeďujeme na nácvik pohybových skladeb pro sokolské slavnosti, jejichž vrcholem je v šestiletém intervalu všesokolský slet v Praze (XVII. slet bude v Praze v roce 2024).

cvičitelky: Ludmila Valíková, tel. 602 853 705 Helena Hrivňáková, tel. 728 404 292