O nás

Naše tělovýchovná a sportovní činnost probíhá na dvou úrovních:

 1. Odbor všestrannosti zahrnuje rekreační cvičení pro nejširší veřejnost a specializované cvičební hodiny pro:
  rodiče s dětmi
  předškolní děti (4-7 let)
  mladší žactvo (6-10 let)
  starší žactvo (10-15 let)
  ženy
  volejbal – smíšená družstva
  nohejbal
  futsal
 2. Odbor sportu kde působí oddíly výkonnostního zaměření, registrované v příslušných sportovních svazech:
  stolní tenis
  kulečník
  moderní sportovní karate
  sportovní gymnastika

Tělocvičná jednota Sokol Znojmo má v současnosti 470 členů, z toho více než polovinu tvoří děti a mládež.