Moderní sportovní karate (MSKa)

MSK zahrnuje široké spektrum karate a principy některých dalších bojových umění, např. judo, aikido, boj se zbraněmi atd. Mimo těchto bojových dovedností adepti získávají zkušenosti s organizací akcí, s vedením kolektivu, jednáním s lidmi apod. Cílem MSK, podobně jako cílem většiny ostatních bojových sportů, je primárně zvládnutí sportovního boje za účelem ochrany zdraví a života. Nikoli tedy snaha ublížit někomu jinému, nýbrž to, aby nikdo neublížil nám.

Direktní metodika tréninku

Direktní metodika tréninku vychází ze sportovního cíle karate, tj. způsobilosti pro sportovní boj. Trénujeme podle přirozeného pohybového schématu, který používají všichni špičkoví bojovníci. Metodika je názorná a logická bez složitých orientálních názvů a proto snadno pochopitelná a dostupná i našim nejmladším členům. Je sestavena tak, aby energie a čas byly co nejsmyslněji vynaloženy.

Užitek a smysl MSK

MSK je nejen bojový sport, ale i účinný způsob sebeobrany. Prostředek jak ochráníte zdraví, život a majetek vlastní i ostatních. MSK tedy jako takové vyžaduje vysoký stupeň koordinace těla, sebekontrolu, bojové zkušenosti a sebevědomí. To vše v průběhu tréninku získáte a rozvinete! Naučíte se sebekontrole, skvěle ovládat své tělo, naučíte se bojovat a zvýšíte si sebevědomí. Také budete umět správně reagovat v kritických životních situacích, v nichž je nutné si zachovat chladnou hlavu a v případě nutnosti se i účinně bránit.

Tréninková cesta

K získání schopnosti účinně bojovat, sebevědomí atd. je samozřejmě zapotřebí nějaký čas a nasazení, které se vám však velmi vyplatí! Poctivé trénování obnáší cvičení alespoň dvakrát týdně. Na tréninku se učíte od začátku postupně vše to, co se v boji používá. Nejdříve zvládnete celý repertoár bojových akcí v jejich sportovních a následně i sebeobranných formách. V MSK se učíte podle následujících didaktických principů:

  • od známého k neznámému
  • od jednoduchého ke složitějšímu
  • od všeobecně použitelného ke specifickému
  • od očekávaného k nejistému

Jan Radil
vedoucí a trenér oddílu MSK Znojmo
mobil: +420608400292
jan.radil@mska.cz
http://www.mskaznojmo.estranky.cz/

Tréninky máme v sokolovně:

  • ve středu od 16 do 17:30
  • v sobotu a neděli od 14:00 do 15:30 (nepravidelně)