Předškolní děti

Oddíl předškolních dětí

Cvičení máme ve čtvrtek od 16 do 17 hodin. Roční poplatek 1 200 Kč.
Skladba hodiny je klasická, od zahřátí, rozcvičení, přes nácvik nových prvků gymnastických nebo cvičení na nářadí až po závěrečné uvolnění a zklidnění.
Zaměřujeme se na všestranné rozvíjení pohybových dovedností, které přísluší tomuto věku, zejména obratnosti a správnému držení těla, procvičování odvahy.
Důraz klademe na prociťování společných zážitků, spolupráce, ale své místo mají i závodivé hry, které jsou dětskému světu vlastní.
Cvičení probíhá hravou, nenásilnou formou. Hodně pozornosti věnujeme spojení písniček, básniček, říkadel, popěvků a rozpočitadel s pohybem, používáme zejména tradiční lidovou slovesnost, která nejlépe navozuje spontánní vyjádření pohybem.
Tak vlastně úplně přirozeně naplňujeme důležitý odkaz ušlechtilých sokolských ideálů podporovat národní cítění a hrdost. Je zajímavé, že tyto cíle se nyní v době sjednocené Evropy dostávají do popředí zájmu údajně jako nejnověji nalezený trend.

Krátce a jasně, krédo našeho cvičení je: radost je spontánní pohyb, radostný pohyb je zdraví, zdravé děti jsou naše naděje a budoucnost.

Věra Macounová, cvičitelka všestrannosti II. stupně
tel.: 604 646 485, email: znojmo@sokol.eu